بافته های داری بیشترین میزان فروش صنایع دستی قاین |
فروش ۱۰ میلیارد ریال صنایع دستی در شهرستان قاین ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قاین :

فروش ۱۰ میلیارد ریال صنایع دستی در شهرستان قاین

بیرجند - سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قاین از فروش ۱۰ میلیارد ریال صنایع دستی از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد.