باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در پنج قطعه در حال انجام است |
تامین اعتبار پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در دست اقدام است 03 دی 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی :

تامین اعتبار پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در دست اقدام است

بجنورد - مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از پیگیری جدی جهت تامین اعتبار، تخصیص و تسریع در اتمام پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان خبر داد.