بانوان اردبیلی |
افتتاح نمایشگاه توانمندی های بانوان در استان اردبیل 30 مهر 1398
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل:

افتتاح نمایشگاه توانمندی های بانوان در استان اردبیل

اردبیل - مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از افتتاح هشتمین نمایشگاه توانمندی های بانوان در حوزه های تولیدی و اقتصادی استان خبر داد.