بانوان |
سرانه فضای ورزشی بانوان خراسان شمالی صفر است 05 مرداد 1398

سرانه فضای ورزشی بانوان خراسان شمالی صفر است

بجنورد-به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا، فرانک سرایی رئیس گروه هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: زیر ساخت ها در حوزه ورزش ویژه بانوان در این استان بسیار ضعیف است و هیچ مجموعه ای یا یک سالن ویژه برای این […]