با اجرای این طرح هر سال باید پنج درصد آمار معتادان موجود را کاهش دهیم |
کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی 05 دی 1398
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی:

کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی

بیرجند - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: بر اساس اجرای طرح یاری گران زندگی، تا افق ۱۴۰۰ باید تعداد معتادان استان ۲۰ درصد کاهش یابد.