با وجود همکاری مسکو و پاریس در موضوع برجام |
رایزنی روسیه و فرانسه درباره برجام 10 بهمن 1398

رایزنی روسیه و فرانسه درباره برجام

مسکو - معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر فرانسه در مسکو دیدار کرد و دو طرف در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت وگو کردند.