بخشدار سرحد شیروان |
بر قراری تردد در محورهای مسدود شده شیروان 24 فروردین 1399
بخشدار سرحد شیروان:

بر قراری تردد در محورهای مسدود شده شیروان

محور روستایی شیروان که بر اثر بارندگی‌های دیشب دچار مشکل و بسته شده بود، بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.