بخشودگی وام کشاورزی |
کشاورزان خراسان شمالی از فرصت بخشودگی جرائم وام استفاده کنند 17 تیر 1398

کشاورزان خراسان شمالی از فرصت بخشودگی جرائم وام استفاده کنند

کشاورزان خراسان شمالی از فرصت بخشودگی جرائم وام استفاده کنند معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی با دعوت از کشاورزان برای استفاده از بخشودگی جرائم وام‌های بانکی گفت: کشاورزان در قالب اولویت‌های اعلام‌شده می‌توانند با تسویه اصل وام، از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، کشاورزی در استان خراسان شمالی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی آن نام‌گذاری و شناسایی‌شده که سالیانی است با معضلات مختلفی ازجمله آسیب به مزارع و محصولات کشاورزان مواجه است. افزایش هزینه‌های کشاورزی، بعضاً کشاورزان را مجبور به دریافت تسهیلات در جهت رشد و توسعه کشت و زرع خودکرده که حوادث غیرمترقبه و جوی باعث از بین رفتن بخشی از محصولات و تلاش‌های کشاورزان می‌شود. این حوادث باعث می‌شود تا دست کشاورزان برای بازپرداخت تسهیلات بانکی اخذشده، تنگ شود و معوقات بانکی آنها وضعیت نامناسبی را برای دریافت تسهیلات بعدی ایجاد می‌کند.
سیدمحمود سیدالحسینی در مصاحبه با خبرنگار فارس در خصوص آخرین مصوبه و ابلاغ بانک مرکزی برای بخشودگی سود و جرایم وام‌های کشاورزان اظهار کرد: از ..