بخش زراعی |
سرما هزار و ۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی اسفراین خسارت وارد کرد 24 فروردین 1399
مدیر جهادکشاورزی اسفراین :

سرما هزار و ۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی اسفراین خسارت وارد کرد

مدیر جهادکشاورزی اسفراین گفت: سرمای هوا در چند روز گذشته هزار و ۸۰ میلیارد ریال به باغ‌ها و مزارع این شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیشترین آن مربوط به بخش باغی است.