بدقولی بیمه آرمان جهت پرداخت خسارت زلزله سال ۹۶ |
راه و شهرسازی خراسان شمالی پروژه های مسکن را با جدیت پیگیری کند ۱۶ دی ۱۳۹۸
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی :

راه و شهرسازی خراسان شمالی پروژه های مسکن را با جدیت پیگیری کند

بجنورد - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: راه و شهرسازی، پروژه های مسکن را با جدیت بیشتری پیگیری کند، چرا باید مصوبات سالهای گذشته همچنان بر روی زمین بماند و این قابل توجیه نیست.