برای سفر هر مددجو سه میلیون ریال هزینه شده |
اعزام ۳ هزار مددجوی کمیته امداد قزوین به مشهد مقدس تا پایان سال 16 دی 1398
معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین :

اعزام ۳ هزار مددجوی کمیته امداد قزوین به مشهد مقدس تا پایان سال

قزوین - معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین از اعزام 3 هزار مددجوی کمیته امداد به مشهد مقدس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 200 مددجو نیز تا پایان دی ماه امسال به مشهد مقدس اعزام می شوند.