برخورد با گران فروشان ماسک و ژل ضدعفونی |
تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی در اهواز 06 اسفند 1398
معاون دادستان اهواز :

تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی در اهواز

اهواز - معاون دادستان اهواز از تشکیل گشت ویژه نظارت بر فروش ماسک و مواد ضدعفونی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این گشت جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب و برخورد با گران فروشان است.