برخورد جدی و قانونی با هر گونه تصرف اراضی کشاورزی |
تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی 15 بهمن 1398
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی

بجنورد - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تخریب 101 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.