برخورد قاطع با متعرضان و زمین خواران حوزه منابع طبیعی |
برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت ضروری است ۱۲ آذر ۱۳۹۸
امام جمعه شهرستان کازرون :

برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت ضروری است

شیراز - امام جمعه شهرستان کازرون برخورد قاطع تر با تعرضات غیرقانونی به حریم طبیعت را ضروری برشمرد.