برخورد قانونی با متخلفان انتخابات |
با متخلفان تبلیغات پیش از موعد انتخابات مجلس برخورد قانونی می شود 17 آذر 1398
رئیس کل دادگستری هرمزگان :

با متخلفان تبلیغات پیش از موعد انتخابات مجلس برخورد قانونی می شود

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: هر نوع تبلیغات پیش از موعد انتخابات مجلس تنش آفرین و خلاف قانون است و با متخلفین برخورد خواهد شد.