برداشت اعضاء |
سیزدهمین اهدای عضو در یاسوج انجام شد 11 آبان 1398
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :

سیزدهمین اهدای عضو در یاسوج انجام شد

یاسوج - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سیزدهمین مورد اهداء عضو استان در سال جاری خبر داد.