برداشت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان |
پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی 11 دی 1398
رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی :

پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت ۹۲ درصدی مطالبات چغندرکاران استان خبر داد.