برف در اردبیل امروز |
تعطیلی مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعدازظهر اردبیل 05 بهمن 1398

تعطیلی مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعدازظهر اردبیل

اردبیل - تمام مقاطع تحصیلی نوبت بعد از ظهر شهرستان اردبیل با تداوم بارش برف تعطیل اعلام شد.