برف و سرما |
وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما 23 فروردین 1399
نظری:

وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما

مدیر کل بحران استانداری خراسان شمالی گفت: برف و سرما بیش از 37 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی خسارت وارد کرد