برنامه‌های بهزیستی |
آغاز اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در استان قم ۰۱ آبان ۱۳۹۸
سرپرست بهزیستی استان قم:

آغاز اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در استان قم

قم - سرپرست بهزیستی استان قم از اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال از اول آبان‌ماه در استان خبر داد.