برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در یک هزار و ۱۰۷ پایگاه |
۲۱ هزار و ۹۶۳ کودک در هرمزگان غربالگری بینایی شدند ۱۱ دی ۱۳۹۸
معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان :

۲۱ هزار و ۹۶۳ کودک در هرمزگان غربالگری بینایی شدند

بندرعباس - معاون پیشگیری بهزیستی هرمزگان از ثبت غربالگری بینایی ۲۱ هزار و ۹۶۳ کودک ۳ تا ۶ سال در سامانه برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان تا پایان آذر ماه خبر داد.