برپایی ۱۰ پایگاه دائمی |
غربالگری ۷۰ هزار کودک بوشهری برای پیشگیری از تنبلی چشم 02 آبان 1398
سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر :

غربالگری ۷۰ هزار کودک بوشهری برای پیشگیری از تنبلی چشم

بوشهر - سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر از غربالگری ۷۰ هزار کودک در استان بوشهر در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم خبر داد.