برگزاری جشن نیکوکاری |
کمک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مردم استان خراسان شمالی به جشن نیکوکاری ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی :

کمک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مردم استان خراسان شمالی به جشن نیکوکاری

بجنورد - مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از کمک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مردم نیکوکار استان به جشن نیکوکاری خبر داد.