بستری شدن ۲۰۰ بیمار آنفلوآنزا در بیمارستان‌های اردبیل |
بستری شدن ۲۰۰ بیمار آنفلوآنزا در اردبیل ۱۶ آذر ۱۳۹۸
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل :

بستری شدن ۲۰۰ بیمار آنفلوآنزا در اردبیل

اردبیل - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از بستری شدن ۲۰۰ بیمار آنفلوآنزا در بیمارستان‌های اردبیل خبر داد و گفت: جای هیچ گونه نگرانی نبوده و موارد تحت کنترل است.