بهداشت و درمان |
ورود دستاورد‌های هسته‌ای برای کمک به بهداشت و درمان ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
روحانی

ورود دستاورد‌های هسته‌ای برای کمک به بهداشت و درمان

تهران - رئیس جمهور گفت: دستاورد‌های هسته‌ای ما به کمک بهداشت و درمان می‌آید و در این زمینه جایگاه خاصی دارد.

سهم خراسان شمالی از کمک خیران سلامت ۷۰ میلیارد تومان ۱۶ آبان ۱۳۹۸
استاندار خراسان شمالی :

سهم خراسان شمالی از کمک خیران سلامت ۷۰ میلیارد تومان

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: بر اساس آمار مجمع خیرین سلامت کشور، نیکوکاران تاکنون بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در بخش سلامت و درمان هزینه کرده‌اند که سهم این استان تنها ۷۰ میلیارد ریال یعنی معادل یک هفت هزارم است.