بودجه فدرال باید همسو با ارزش های ملی ما باشد |
سخنرانی ترامپ سراسر دروغ بود ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
رئیس مجلس نمایندگان :

سخنرانی ترامپ سراسر دروغ بود

بین الملل - رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی پس از نطق سالیانه دونالد ترامپ، با صدور بیانیه‌ای رسمی گفت: صفحه به صفحه سومین نطق سالیانه رئیس جمهوری آمریکا دروغ بود.