بیش از ۱۷ میلیون مترمکعب آب در اثر بارندگی وارد خوزستان شد |
خسارت ۲۵۰۰ خانوار خوزستان در جریان آبگرفتگی اخیر ۰۱ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه :

خسارت ۲۵۰۰ خانوار خوزستان در جریان آبگرفتگی اخیر

اهواز - رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ خانوار در خوزستان بر اثر بارندگی های شدید روزهای اخیر و آبگرفتگی دچار خسارت و آسیب شدند.