بیش از ۲۴ هزار و ۸۰۰ بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی |
۲۹۷ دامغانی بیمه بیکاری دریافت می کنند ۲۸ آذر ۱۳۹۸
رئیس تأمین اجتماعی شعبه دامغان :

۲۹۷ دامغانی بیمه بیکاری دریافت می کنند

دامغان - رئیس تأمین اجتماعی شعبه دامغان، گفت: در حال حاضر ۱۹ هزار نفر در این شهرستان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، که ۲۹۷ نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.