تقدم پیشگیری بر درمان و همچنین تقدم درمان سرپایی بر درمان بستری |
۱۰ میلیون نفر در ایران در مرز فشار خون بالا هستند ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

۱۰ میلیون نفر در ایران در مرز فشار خون بالا هستند

کاشان - وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در قالب طرح اجرا شده ملی فشار خون مشخص شد، حدود ۱۰ میلیون نفر در مرز فشار خون بالا هستند که لازم است این افراد با کنترل مصرف نمک، رژیم غذایی مناسب و ورزش کافی نسبت به کنترل فشار خون خود اقدامات لازم را انجام دهند.