تقدیر محمدعلی شجاعی استاندار معزز خراسان شمالی از تلاشهای سید عبدالمجید نژادصفوی |
کسب عنوان دستگاه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
در راستاي گرامیداشت هفته دفاع مقدس :

کسب عنوان دستگاه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

بجنورد - فرمانده بسیج راه و شهرسازی خراسان شمالی از کسب عنوان دستگاه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي در راستاي گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد.