تقریبا حتمی است |
حمایت از برکناری ترامپ در میان مردم آمریکا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

حمایت از برکناری ترامپ در میان مردم آمریکا

بین الملل - نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی است که حمایت از برکناری دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا درمیان مردم این کشور همچنان به قوت خود باقی است.