تلاش ۵۰۰ نفر از پرسنل شهرداری بجنورد |
تلاش ۵۰۰ نفر از پرسنل شهرداری بجنورد، در آماده سازی محوطه مسابقات کشتی جام باشگاههای جهان ۲۵ آذر ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

تلاش ۵۰۰ نفر از پرسنل شهرداری بجنورد، در آماده سازی محوطه مسابقات کشتی جام باشگاههای جهان

بجنورد - شهردار بجنورد گفت : طی دو هفته گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از پرسنل فضای سبز شهرداری به صورت ۲۴ساعته، در آماده سازی محوطه مسابقات کشتی جام باشگاههای جهان در دانشگاه دولتی کار کردند.