تلف شدن گورخر |
تلف شدن یک راس گورخر در منطقه کالمند _ بهادران مهریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تلف شدن یک راس گورخر در منطقه کالمند _ بهادران مهریز

یزد- علت تلف شدن یک راس گورخر در منطقه کالمند _ بهادران مهریز , سخت‌زایی و شکل گیری جنین ناقص الخلقه آن اعلام شد.