تکریم خادمان مساجد |
بسیج از مساجد برای جذب حداکثری جوانان استفاده کند ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
جانشین سپاه الغدیر استان یزد :

بسیج از مساجد برای جذب حداکثری جوانان استفاده کند

یزد - جانشین سپاه الغدیر استان یزد گفت: بسیج از ظرفیت مساجد محلات برای جذب حداکثری جوانان استفاده کند.