تکمیل طرح های نیمه تمام در تهران |
اولویت توزیع اعتبارات امسال تکمیل طرح های نیمه تمام است ۰۷ آذر ۱۳۹۸
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان تهران :

اولویت توزیع اعتبارات امسال تکمیل طرح های نیمه تمام است

قرچک - معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: اولویت توزیع اعتبارات امسال تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد است.