تکمیل پروژه بزرگراه بجنورد- جنگل گلستان به طول ۱۴۳ کیلومتر تا پایان سال ۹۹ |
اختصاص ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار به محور بجنورد-جنگل گلستان ۰۸ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

اختصاص ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار به محور بجنورد-جنگل گلستان

بجنورد - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اختصاص 520 میلیارد ریال اعتبار به محور بجنورد - جنگل گلستان خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه از مصوبات سفر رییس جمهوری به استان است که امسال ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن تخصیص یافته است.