تکمیل پل روستای اسطرخی در شهرستان شیروان |
تکمیل پل روستای اسطرخی در شهرستان شیروان طی دوماه آینده ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد :

تکمیل پل روستای اسطرخی در شهرستان شیروان طی دوماه آینده

بجنورد - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تکمیل شدن پل روستای اسطرخی در شهرستان شیروان تا دوماه آینده خبر داد.