حوزه های علمیه |
آموزش مجازی طلاب حوزه‌ های علمیه خراسان شمالی 23 فروردین 1399
مسئول اداره آموزش حوزه علمیه خراسان شمالی:

آموزش مجازی طلاب حوزه‌ های علمیه خراسان شمالی

 مسئول اداره آموزش حوزه علمیه خراسان شمالی گفت: با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و پژوهشی، حوزه‌ های علمیه خراسان شمالی فعالیت‌های آموزشی خود را از طریق فضای مجازی پیگیری می‌کند.