حوزه هنری آذربایجان شرقی |
تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی و هنری آذربایجان‌شرقی 04 اسفند 1398
حوزه هنری آذربایجان شرقی :

تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی و هنری آذربایجان‌شرقی

تبریز - حوزه هنری آذربایجان شرقی از تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی و هنری حوزه هنری استان تا پایان هفته جاری خبر داد.