حیات وحش خراسان شمالی |
تردد راحت تر حیات وحش خراسان شمالی 09 مرداد 1398

تردد راحت تر حیات وحش خراسان شمالی

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایسنا،علی اصغر مطهری اظهار کرد: در این استان چهار منطقه شکار ممنوع وجود دارد که پیشنهاد ارتقای این مناطق به مناطق حفاظت شده ارائه شده است. وی افزود: با ارتقای این مناطق، کریدور زیست گاه حیات وحش در این استان به طور کامل برقرار شده و حیات وحش […]