خالد جعفری |
پرداخت ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی کردستان 26 آذر 1398
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان :

پرداخت ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی کردستان

سنندج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از پرداخت 69 میلیارد و 586 میلیون تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ ملی برای اجرای طرح های اشتغالزایی بخش کشاورزی در استان خبر داد.