خالقی |
چرایی چندین فقره حمله پلنگ در اطراف روستاهای بجنورد 25 فروردین 1399

چرایی چندین فقره حمله پلنگ در اطراف روستاهای بجنورد

رئیس محیط زیست بجنورد در ارتباط با ابراز نگرانی فرمانده نیروی انتظامی بجنورد در ارتباط با افزایش حمله پلنگ به روستاییان بجنورد، علت اصلی حمله این گونه حیوانی به روستاییان بجنورد را ورود انسان به زیستگاه های پلنگ عنوان کرد.