خالی بودن مساجد و نمازخانه ها |
اقامه نماز در استان قزوین به یک دغدغه عمومی تبدیل نشده است 01 آبان 1398
رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین:

اقامه نماز در استان قزوین به یک دغدغه عمومی تبدیل نشده است

قزوین- رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین گفت: وضعیت اقامه نماز در دستگاههای اجرایی، مساجد و نمازخانه ها مطلوب نیست و ترویج این فریضه مهم دغدغه عمومی نشده است.