خانم پروین حسین زاده |
اولین جلسه مجمع عمومی انجمن نویسندگان خراسان شمالی برگزار شد 11 مرداد 1398

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن نویسندگان خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد – به گزارش انتهاج پروین حسین زاده در حاشیه این جلسه گفت : نخستین جلسه مجمع انجمن نویسندگان خراسان شمالی در محل کتابخانه دهخدا شهرستان بجنورد برگزار شد. وی با تشکر از حمایت های فرماندار مرکز استان افزود : جناب آقای شیردل با حضور خود در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن نویسندگان خراسان شمالی […]