خانه مطبوعات |
فرزاد فیضی از یزد قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات کشور شد 21 اسفند 1399

فرزاد فیضی از یزد قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات کشور شد

یزد- در اولین جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات کشور، با اکثریت آرا مازیار هوشمند به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور و فرزاد فیضی مدیر خانه مطبوعات یزد به عنوان قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات کشور انتخاب و معرفی شدند. ‎به گزارش انتهاج، در  این جلسه ساسان شیخی از مازندران رئیس هیات مدیره […]