خانه گفتمان معماری از اولویت های این سازمان در سال ۹۸ |
افتتاح خانه گفتمان معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی 24 دی 1398
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی :

افتتاح خانه گفتمان معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

بجنورد - خانه گفتمان معماری استان خراسان شمالی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اعضای هیات مدیره و جمعی از مهندسان معمار و صاحب نظران این رشته افتتاح گردید.