خانه گفتمان معماری که اولین خانه گفتمان معماری در کشور است |
تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی ضرورت دارد 07 بهمن 1398
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی :

تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی ضرورت دارد

بجنورد - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: یکی از ضروریات امروز تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی با توجه به شرایط قبلی و فعلی پذیرش دانشجو، فارغ التحصیلان، وضعیت مهارتی و ایجاد اشتغال است تا اثر بخشی برنامه ها در این حوزه بیشتر و نگرانی جامعه مهندسی را به صورت نسبی مرتفع کنیم.