خانواده زندانیان |
آموزش ۱۲۵۰ خانواده زندانیان خراسان شمالی در زمینه پیشگیری از اعتیاد 20 شهریور 1398

آموزش ۱۲۵۰ خانواده زندانیان خراسان شمالی در زمینه پیشگیری از اعتیاد

بجنورد- یک هزار و ۲۵۰ نفر از همسران و دختران زندانیان خراسان شمالی آموزش‌ های لازم را در زمینه پیشگیری از اعتیاد و ارتقای مهارت‌های زندگی در سال جاری فرا گرفتند. به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا رئیس مرکز خدمات اجتماعی اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی خراسان شمالی با بیان این مطلب […]