خانواده های دارای دو معلول |
۱۰۰ خانواده دو معلول بدون خانه در نیشابور 21 دی 1398
رییس اداره بهزیستی نیشابور :

۱۰۰ خانواده دو معلول بدون خانه در نیشابور

مشهد - رییس اداره بهزیستی نیشابور گفت: سازمان برنامه و بودجه اعتبارات پروانه‌ رایگان ساخت خانه برای ۱۰۰ خانواده دارای دو معلول حاشیه‌نشین را در این شهرستان تامین نکرده لذا این خانواده‌ها هنوز فاقد خانه هستند.