خانی آباد |
۶ کردستانی قربانی گاز گرفتگی در سال جاری 01 آبان 1398
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان:

۶ کردستانی قربانی گاز گرفتگی در سال جاری

سنندج – مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: در شش ماهه اول سال جاری شش نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در این استان جان خود را از دست داده اند.